Dört Boyutlu Siyaset

akinci_pusula-2sssZ

1. Çözüm Odaklı Siyaset

Kıbrıs’ta yıllardır çözümsüz kalan sorun ve yarattığı statüko sürdürülebilir değildir; hem adamızın ve hem de bölgemizin barışı ve huzuru için de ciddi tehditler içermektedir. Birleşmiş Milletler parametrelerinin öngördüğü ve son olarak 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama metninde de ifade edilen, iki kesimli, iki toplumlu federal bir çözümde, her iki tarafın da kazanacağı çok şey vardır. Böylesi bir çözüm, bölgesel istikrara da katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, çözüm odaklı bir anlayış ve halkın iradesini müzakere masasına yansıtacak bir kararlılıkla hareket edeceğiz. Kapsamlı çözüm uğraşlarının yanı sıra, paralel bir süreçte, her iki toplumun günlük yaşamına katkı yapacak çeşitli güven artırıcı önlemlerin uygulanmasına özel önem vereceğiz. Bu kapsamda, Kapalı Maraş bölgesinin BM gözetiminde yerleşime açılması ve bu açılışa eş zamanlı olarak Kıbrıslı Türklerin, ticaret ve turizm alanında yaşadıkları dar boğazların aşılması için Mağusa Limanı ve Ercan Havaalanının kullanılabilmesinin yolları üzerinde uzlaşma aranacaktır. Bunun tüm paydaşlara sağlayacağı ortak yararın yanında kapsamlı çözüm çabalarına da katkı yapacağına inanmaktayız.

2. Toplumsal Konulara Duyarlılık

İki toplum arasındaki sorunların aşılması ve barış kültürünün gelişmesi için çaba harcarken, kendi içimizde de çatışmacı bir anlayış yerine, toplumsal uzlaşı için uğraş vermemiz gerekmektedir. Cumhurbaşkanı, siyasal partilerin iç işlerine değil ama toplumumuzun iç konularına duyarlılık göstermelidir. Bu bağlamda, evrensel değerleri sahiplenip ülkemize yansıtan, yetkileri çerçevesinde kurumlar arası işbirliğini teşvik eden ve sorunların çözümü doğrultusunda rehberlik ve öncülük görevi üstlenen bir anlayışla hareket edeceğiz. Temiz siyaset, şeffaflık, hesap verebilirlik ve yolsuzlukla mücadele konularında Cumhurbaşkanlığı makamı üzerine düşen görevi yerine getirecektir.

3. Türkiye ile Karşılıklı Saygıya Dayalı İlişki

Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı yeni bir ilişkiye ihtiyaç vardır. Karşılıklı yarar temelinde işbirliğini gözeten, kişilikli ilişkiler kurulması her iki tarafın da yararınadır. Kıbrıslı Türk toplumunun iradesinin yönetime doğrudan yansıması ve kendi kurumlarında söz sahibi olması esastır. Bu kurumların gerçek anlamda sahiplenilmesi, iyi yönetilmesi ve KTHY ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşananlara benzer durumların yaratılmaması ise yaşamsal önemdedir. İlişkilerin zemini teslimiyet ya da çatışma değil, uzlaşma olacaktır. Uzlaşmanın temeli karşılıklı haklara saygıdan geçmektedir.

4. Bağımsız ve Tarafsız Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı’nın parti ilişkilerini sürdürmesi, toplumun belirli kesimlerini kayırırken diğer kesimleri dışlaması ciddi bir sorundur. Cumhurbaşkanlığı, toplumun tümünü kucaklayan, gerçek anlamda bağımsız, tarafsız bir makam olmalıdır. Bu bağlamda tüm siyasi partilere eşit mesafede durabilen ve tüm renkleri kucaklayabilen demokratik bir tavır içinde hareket edeceğiz.

Sivil toplumla daha yakın bir diyalog içerisinde olacak ve parti farkı gözetmeden toplumdaki tüm değerlerimizden azami katkının yolunu açık tutacağız.

Ombudsman, Sayıştay, Savcılık ve Kamu Hizmeti Komisyonu gibi kurumların, bağımsız konumlarını koruyarak etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak şekilde bu kurumlara anayasal çerçevede rehberlik, destek ve eşgüdüm sağlanacaktır. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun demokratik, şeffaf ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulmasına öncülük edilecektir.

Bize Ulaşın

E-posta iletisim@mustafaakinci.com

E-bülten

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ilişkin aylık haberlere ulaşmak için kaydolmak yeterli.